o psychosomatice

Tělo a duše

Psychosomatika nenabízí žádná zázračná řešení a senzační odhalení původu vašich problémů. Dokáže něco daleko cennějšího. Propojuje zpět, co bylo dávno odděleno a postaveno proti sobě. Tělo a duši. Zaměřujeme se na jedno nebo na druhé a přitom jedno bez druhého není. 

Tělo a duše fungují v neustálé synchronicitě, každý moment a každý zlomek vteřiny se děje vše zároveň na fyzické i psychické úrovni. Vnímat tuto jednotu, propojit domnělé protiklady v jeden celek, je proces, který je poměrně náročný. Naše myšlení je totiž zvyklé na protiklady – buď/ anebo. 

Když chceme začít vnímat celek, propojit ono zdánlivě neslučitelné, musíme stále kalibrovat a hledat mezi protiklady rovnováhu. Učíme se na sebe naladit tak, abychom ji co nejlépe a nejdéle udrželi. Potřebujeme poznat, co nám pomáhá, co nám škodí a co s tím. 

Psychosomatická terapie využívá jak postupy zaměřené čistě na psychiku, tak zaměřené na tělo. Vždy je potřeba pracovat s obojím – s duchem i s hmotou. Pak zjistíte, že nejde jen o jinou interpretaci nemocí, ale že její principy jsou univerzální a využitelné pro řešení daleko širšího spektra problémů.